סוגי פסולות לקליטה

פסולת 

הערות 

פסולת ביתית

 

פסולת בניין 

 

 

עודפי עפר /חציבה 

 

 

פסולת תעשייה יבשה

מוגדרת לפי המקור וסוג הפסולת

גזם 

 

 

אדמה מזוהמת

ברמות זיהום של TPH 100-500

כניסה החל מהשעה 7.15 .באישור המשרד להגנת הסביבה

אסבסט צמנט 

 

רק לאחר תאום עם המשרד והוכחת התאמה לתנאים מוסכמים מראש.

כניסה עד השעה 16:00 ,במשאית עם מנוף בלבד .

פסולת אורגנית מופרדת במקור 

 

 

פסולת יבשה מופרדת במקור 

 

 

טופס התקשרות מהיר